สารสกัดจากกระชายขาว

ตามดูงานวิจัย สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต้าน “โควิด-19” ได้!

ตามดูงานวิจัย สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต้าน “โควิด-19” ได้!

แน่นอนว่าขณะที่โควิด-19 ระลอกที่ 3 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก ทั่วโลกยังไม่มียารักษา และการฉีดวัคซีนให้คนไทยก็ยังไม่ทั่วถึง ในประเทศไทยก็มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อเสาะหายาและวัคซีนที่จะช่วยยับยั้งและรักษาโรคนี้ รวมถึงมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดในการนี้ด้วย ที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ “ฟ้าทะลายโจร” ที่มีมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส

และสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่มีงานวิจัยออกมาว่าช่วยออกฤทธิ์ต้านไวรัสด้วยเช่นกันก็คือ “กระชายขาว” สมุนไพรไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดี เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยหลากหลายเมนู

ต้านโควิด-19

เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำกระชายขาวมาสกัดเพื่อต้านโควิด-19 มาฝากคุณผู้อ่านกัน เพื่อประกอบการพิจรณาถึงความเหมาะสมในการเลือกหาใช้ในการรักษาหรือต้านเชื้อไวรัสร้ายกันค่ะ

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย “กระชายขาว ” จัดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยานานับประการ จนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็น “โสมไทย” กระชายขาวมีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยต้านการก่อการกลายพันธุ์ โดยการบริโภครากกระชายสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งยังออกฤทธิ์ทำให้อนุมูลอิสระเป็นกลาง จึงมีผลช่วยลดความเสียหายของการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ต้านการอักเสบ การบริโภคกระชายเป็นประจำอาจได้ผลคล้ายกับการรับประทานยาแอสไพรินและอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได้

มีงานวิจัย ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจากกระชายสามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อน และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้หลายชนิด

กระชายขาวมาใช้รักษาโรคต่างๆ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวการนำกระชายขาวมาใช้รักษาและป้องกันโรคต่างๆ อย่างแพร่หลาย ล่าสุดมีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำงานวิจัยกระชายขาวในโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสมุนไพรไทยอยู่ในขั้นตอนกาศึกษาวิจัยในคน โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS = พัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด-19 คาดว่า ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ

ประสิทธิภาพสารสกัดกระชายขาวในการต้าน โควิด-19

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.ศุกภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา กล่าวว่า หลังจากที่เราได้ค้นพบว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ ถึง 100% เราก็มีการทำการศุกษาเพิ่มเติมว่าสารสำคัญอะไรที่อยู่ใสกระชายขาวที่เป็นตัวออกฤทธิ์ก็ทำให้พบว่ามีสารสำคัญอยู่ 2 ชนิดคือ Pandulatin A และ Pinostrobin ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งเชื้อโควิด

ประสิทธิผลที่บอกว่ายับยั้งเชื้อได้ 100% ก็คือ มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือ เราสามารถที่จะลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อจาก 100% ไปถึง 0% เลย ในส่วนที่สองในการยับยั้งคือ เราดูการยับยั้งในการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ซึ่งงเราพบว่าสารสกัดจากกระชายขาวสามารถยับยั้งได้ถึง100% เซลล์นั้นไม่สามารถผลิตเชื้อไวรัสออกมาจากตัวเซลล์ได้เลย

ใช้ กระชายขาวอย่างไร เพื่อต้าน โควิด-19

ดร.ศุกภฤกษ์ บอกอีกว่า ในแง่ของการนำสารสกัดจากกระชายไปใช้ในช่วงนี้ จะต้องอยู่ในรูปของสารสกัด เพราะว่าในสารสกัดเรารู้ปริมาณสารสำคัญที่จะออกฤทธิ์อย่างแน่นอน เราไม่ต้องกินเยอะ ถ้าหากกินในรูปแบบของสารสกัดเราจะคุมโดส คุมปริมาณสารสำคัญในการรักษาได้ดีกว่า

เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่ากระชายขาวให้ปริมาณฤทธิ์ความเข้มข้นกว่าสารสกัดบริสุทธ์ฟ้าทะลายโจรถึง 30 เท่า และดีกว่าสารสกัดขิง 10 เท่า จึงพบว่าดีที่สุดในสารที่มี รวมถึงสารสำคัญที่อยู่ในกระชายขาวที่อย่าง Panduratin A  และPinostrobin ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผลการยับยั้งของ FDA approved drugs ได้แก่ ยานิโคลซาไมด์ และยาไฮดร็อกซี่คลอโรควิน ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐแนะนำ โดยมีแผนการตรวจวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงกลไกระดับเซลล์ต่อไป

สารสกัดจากกระชายขาว

สารสกัดจากกระชายขาว “ทางเลือก” ใช้ต้าน โควิด-19

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็ได้ใข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้กระชายขาวในการรักษาโควิด-19 ว่า ต้องใช้สารสกัดของกระชายขาวเท่านั้น  ไม่สามารถนำกระชายสดมาคั้นหรือปรุงอาหารเพื่อรักษาโควิด-19 ได้ เนื่องจากการจะรักษาโควิด-19 ได้ต้องมีปริมาณสารสำคัญ 2 ชนิด คือ Pandulatin A และ Pinostrobin ในปริมาณที่มากพอ

หากกินกระชายขาวสดให้มีปริมาณสารดังกล่าวมากพอ ผู้ป่วยจะต้องกินกระชายขาวครั้งละครึ่งกิโลกรัม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ และจะเกิดผลข้างเคียงจากสารอื่นๆ ที่อยู่ในกระชายขาว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสารสกัดจากกระชายขาวที่ว่านี้มีหลายหน่วยงานร่วมกัยวิจัยในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนาจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด-19  แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระชายขาวจะมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรตามที่ระบุในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแต่ผู้บริโภคก็ต้องใช้วิจารณณาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ข้อมูลไม่ลับ เกี่ยวกับ “กระชายขาว”

“กระชายขาว” เป็นพืชล้มลุกที่มักนิยมนำเหง้ามาประกอบอาหาร ในหลายๆ เมนูก็มีกระชายเป็นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็น ผัดฉ่า แกงป่า ขนมจีนน้ำยา เป็นต้น ส่วนสรรพคุณทางยาของกระชาย ใบกระชายใช้บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก ถอนพิษ เหง้าและรากกระชายแก้บิด ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยาทารักษาขี้กลาก ส่วนเหง้าใต้ดินของกระชายแก้ปวดท้อง แก้มวนท้อง บำรุงกำลัง และรักษาริดสีดวง

 

สนับสนุนข้อมูลสุขภาพดีๆ โดย: ผลิตภัณฑ์ LANDAO สารสกัดจากกระชายขาว และสารสกัดจากถั่งเช่าทิเบต Landao

สนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อได้ที่ www.cordythaishop.com

Tel : 092-121-0669

Line : @cordythai

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

สมุนไพรเพื่อปอด รีบกินก่อน ป้องกันโรคร้ายถามหา

5 เคล็ดลับ ใช้สมุนไพรไทยคลายร้อน

มารู้จัก 4 สมุนไพรธรรมชาติ บรรเทา อาการวัยทอง

 

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.