กลัวโควิด-19

Dhamma Daily : กลัวโควิด-19 ควรทำใจอย่างไรดี 

Dhamma Daily : กลัวโควิด-19 ควรทำใจอย่างไรดี 

จากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันที่นับวันจะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ทำให้เกิดความหวาด กลัวโควิด-19 เป็นอย่างมาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญแห่งสำนักวิวัฏฏะ จังหวัดเลย ได้เมตตาช่วยชี้แนะว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวโควิด-19 ดังนี้

ปัญหาธรรม : หากเรากลัวโควิด-19 ควรทำใจอย่างไรดี

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ว่า โรคนั้นมีสองอย่างคือ “โรคทางกาย” และ “โรคทางใจ” เราไม่ประมาท ดูแลภูมิต้านทานเป็นอย่างดี นั้นคือเราไม่ประมาทโรคทางกาย โรคทางจิตใจคือเรื่องของกิเลสและการปรุงแต่ง วิตก กังวล เครียด ธรรมะจะมีบทบาทช่วยในตรงนี้ รักษาใจให้เป็นปกติ ว่างจากสังขารการปรุงแต่ง เพราะความปรุงแต่งมากขึ้น อารมณ์ก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ใจก็เศร้าหมองขุ่นมัว

ธรรมะคือยารักษาใจ เป็นโอสถธรรม โอสถทิพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปรุงแต่ง วิตก กังวล ธรรมะนั้นก็คือกรรมฐาน เช่น อยู่กับลมหายใจ (อานาปานสติ) กรรมฐานทุกหมวดทุกประเภท เป็นการทำให้จิตไม่คิดไปในเนื้อเรื่อง ในเนื้อหาเหล่านั้น เพราะเนื้อเรื่อง เนื้อหา เป็นสมมติบัญญัติ ทำให้เกิดการปรุงแต่ง ใจก็จะไม่สงบ

เมื่อโอกาสเป็นอย่างนี้ ในสถานการณ์อย่างนี้ เราก็ทำได้ในสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัด ที่อยากแนะนำก็คือว่า ดูแลจิตใจ ให้เป็นภูมิต้านทานทางจิตใจ เป็นโอสถธรรม โอสถทิพย์ คือสติ สติเป็นยารักษาใจอยู่แล้วด้วยธรรมชาติ เมื่อมีสติมาประกอบ ใจก็จะว่างจากการปรุงแต่ง อารมณ์ไม่ขึ้นไม่ลง ว่างจากอารมณ์ อันนี้ใจไม่เกิดโรคทางใจแล้ว แล้วพอใจว่าง ใจดี ใจมีพลังอย่างนี้แล้ว กายมันก็ไม่ยากหรอก  หน้าที่การดูแลรักษาก็เป็นกระบวนการของทางการแพทย์ต่อไป  การปรุงแต่งนั้นเป็นโรคร้ายทางใจ หากไม่ปรุงแต่ง เป็นก็เหมือนไม่เป็น มีก็เหมือนไม่มี สิ่งไหนถ้าไม่คิดถึงก็เหมือนไม่มี 

พระอาจารย์ผู้ตอบปัญหาธรรม : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

ภาพ : www.pexels.com

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ 

กรีน อัษฎาพร แจกหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้นให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 

หนุ่มฮ่องกงทนไม่ไหว หน้ากากอนามัยแพงเกินไป เลยเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 

พระวัดราษฎร์ฯ ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกญาติโยม ป้องกันโควิด-19

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดีทุ่มสุดตัวทั้งบริจาคและเป็นสะพานบุญ ส่งชุด PPE ถึงมือแพทย์สู้โควิด-19 

มาดามแป้ง ลงคลองเตย ชวนแฟนท่าเรือ ทำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ใช้เอง

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.