ครบรอบปีที่ 4 ดิไอคอนกรุ๊ป สืบสานพุทธศาสนา กับ 4 งานบุญในเดือนมหากุศล

ครบรอบปีที่ 4 ดิไอคอนกรุ๊ป สืบสานพุทธศาสนา กับ 4 งานบุญในเดือนมหากุศล

เข้าปีที่ 4 ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ในการดำเนินธุรกิจขายของออนไลน์ ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ มุ่งส่งเสริม การสร้างความเป็นอยู่และชีวิตที่ดี สร้างคุณธรรม จริยธรรมเพราะเราเชื่อว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวง ผ่านโครงการดิไอคอนสืบสานพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเสมือนสะพานบุญ สร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับพี่น้องตัวแทนจำหน่าย พนักงาน และผู้บริหารในบริษัท ได้มีธรรมมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

คุณวรัตน์พล วรัทย์วรกุล CEO ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ในฐานะประธานในการจัดงานบุญกฐิน กล่าวว่า โครงการดิไอคอนสืบสานพุทธศาสนา กับ 4 งานบุญนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีงาม และเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดิไอคอนกรุ๊ปจึงร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ,เททอง หล่อพระ,ทอดกฐิน เพื่อจะทำให้จิตใจรู้สึกสงบสุข โดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาในการดำเนินชีวิต อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ธรรมะที่ดีก็จะทำให้ทุกคนมีจิตเบิกบาน ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ดังนั้นเดือนตุลาคม มหามงคลปีนี้ ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมงานบุญที่สำคัญดังนี้

  1. พิธีเททองหล่อพระ องค์สมเด็จพระพุทธธรรมทัสสี  : ยอดเงินบุญจากผู้มีจิตศรัทธา 1,500,000  บาท ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  1. พิธีเททองหล่อ พระสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิ พิชิตมาร : ยอดเงินบุญจากผู้มีจิตศรัทธา 1,109,190 บาทในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ วัดมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

  2. ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและยกฉัตรเจดีย์ : ยอดเงินบุญจากผู้มีจิตศรัทธา 1,529,620 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565  ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำบ่อแก้ว ต.พระบาทวัดตวง อ.แม่พริก  จ.ลำปาง

  1. ทำบุญทอดกฐิน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม : ยอดเงินบุญจากผู้มีจิตศรัทธา 1,614,680 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565  ณ วัดสว่างน้ำใส บ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น

:  รวม 4 งานบุญ เป็นยอดเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น  5,753,490 บาท

อานิสงส์ของการทอดกฐินเพื่อสร้างความสามัคคีในพุทธบริษัท ด้วยหัวใจที่เปี่ยมคุณธรรม ในการร่วมบุญของตัวแทนจำหน่าย พนักงานและคณะผู้บริหาร จะสร้างให้เกิดความสุข ความเจริญ  คิดถูก เห็นถูก ทำถูก ก้าวหน้าในชีวิต กันถ้วนหน้า โดยบริษัทมีความตั้งใจ ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอันดีงามต่อสังคม และเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ให้เกิดแก่ครอบครัวดิไอคอนและประชาชนผู้เป็นพุทธบริษัท ต่อไป.

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.