ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไร ให้ถูกต้อง ลดขยะยุคโควิด

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไร ให้ถูกต้อง เชื้อไม่แพร่ ขยะไม่ล้น

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 4 กรกฎาคม นี้ กระทรวงสาธารณะสุขเผยยอดขยะติดเชื้อของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากโรคระบาด ในช่วงมกราคม ถึง เมษายน 2564 มีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละ 40.9 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7  โดยแค่เดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว ก็พบปริมาณขยะติดเชื้อสูงที่สุดเฉลี่ยวันละ 178 ตันต่อวัน เลยทีเดียว

นอกจากนั้นแล้วยังพบปัญหาการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งทำให้อาจเกิดการแพร่เชื้อ รวมไปถึงสร้างความบาดเจ็บให้กับพนักงานเก็บขยะอีกด้วย

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ จัดการขยะอย่างไร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำวิธีจัดการขยะติดเชื้อ ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง จะดการขยะติดเชื้อ รวมถึงหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีได้ด้วยการ

1) แยกขยะ

สำหรับขยะจากกลุ่มเสี่ยง ให้แยกขยะออกมาใส่ถุงต่างหาก จากนั้นราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นแอลกอออล์ฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง แล้วซ้อนใส่ถุงอีกถุง แล้วพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกครั้ง

2) ปะหน้าถุงว่าเป็นขยะติดเชื้อ ก่อนนำไปวางยังจุกพักเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะมาเก็บไป

3) หลังจากการขยะแล้ว ต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

 

ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

สำหรับบุคคลทั่วไป การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว มีข้อปฏิบัติดังนี้คือ

  1. ถอดหน้ากาก โดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง
  2. พับหรือม้วนหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสใบหน้าเข้ากัน
  3. ม้วนให้หน้ากากมีขนาดเล็ก
  4. ใช้สายรัดมัดหน้ากากอนามัยเข้าด้วยกัน
  5. แยกทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ หรือใส่ในถุงที่แยกจากขยะปกติ  แล้วปะหน้าถุงว่า ขยะติดเชื้อ

 

ข้อมูล Spring News

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หน้ากากอนามัยพารอดโควิด

ใส่หน้ากากอนามัยซ้ำ ภัยเงียบรุนแรงถึงชีวิต

รู้จักยารักษาสิว ตัวเลือกดีๆ เพื่อคนมีสิวเพราะหน้ากากอนามัย

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.