ยืดเส้นยืดสายปลายมือ

คนที่ทำงานออฟฟิศมักมีปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดตามมาก็คือ การทำงานคอมพิวเตอร์และจับเมาส์นาน ๆ จนทำให้ปลายประสาท ยึด เลือดลมเดินไม่สะดวก และอาจเกิดพังผืดที่ข้อมือ ดังนั้นระหว่างทำงานนอกจากจะพักมือทุก ๆ 30 นาทีแล้ว การบริหารมือระหว่างวันก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน

1. ยกมือขึ้น ตั้งฝ่ามือแล้วกำ นับ 1 – 10 คลายมือ
2. แบมือและเหยียดนิ้วทุกนิ้วให้ตรงที่สุดโดยให้แต่ละนิ้วชิดกันหงายฝ่ามือไปด้านหลังและกางนิ้วโป้งให้ห่างจากฝ่ามือ นับ 1 – 10 คลายมือ
3. แบมือออก ใช้มืออีกข้างดึงนิ้วโป้งออกจากฝ่ามือ นับ 1 – 10 คลายมือ
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 – 3 อีก 5 ครั้ง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.