โรคลำไส้แปรปรวน

5 ประเภทอาหาร ที่ทำให้เกิด โรคลำไส้แปรปรวน

โรคลำไส้แปรปรวน เป็นโรคที่พบได้ง่ายในยุคปัจจุบัน น่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนไปของสังคมโลก ที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้ชีวิตประจำวัน รีบหา รีบกิน รีบใช้ รีบไป ปัญหาจึงเกิดขึ้นกับระบบท้อง หรือสถานที่ตั้งของอาหารในร่างกายที่เขาจำเป็นต้องรีบตามเราไปด้วย

โรคลำไส้แปรปรวน

อ า ห า ร แ ป ร รู ป

อาหารที่แปรรูปมามากทำให้เอนไซม์และจุลินทรีย์ในอาหารน้อยลง สามารถตั้งขายอยู่ในร้านค้าได้นาน จะทำให้ร่างกายต้องใช้กำลังในการย่อยสลายสูงมาก เป็นผลให้ลำไส้อ่อนแอลง ตับทำงานอย่างหนัก สมดุลของจุลินทรีย์เปลี่ยนไปจากการย่อยเป็นสารอาหารกลายเป็นทำลายอาหารอย่างรวดเร็ว ลักษณะนี้จะกินจุลินทรีย์กลับสู่ลำไส้อย่างไรก็ไม่น่าจะหายได้ดีนัก ดังนั้นผู้ที่รักลำไส้หรือผู้ป่วยโรคลำไส้ควรลดความถี่ในการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด นาน ๆ จึงจะลองกินทีเพื่อฝึกลำไส้ก็ไม่เสียหาย

อ า ห า ร ฤ ท ธิ์ เ ย็ น แ ล ะ ค ว า ม เ ย็ น

กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ต้องการธาตุไฟในการย่อยค่อนข้างมาก การกินอาหารที่มีฤทธิ์เย็น จะทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ ธาตุไฟในการย่อยอาหารเรียกว่า “ไฟปริณามัคคี” ถ้าธาตุไฟนี้หย่อนลง จะทำให้ลมในท้องไม่ถูกดันลงไปด้านล่าง แต่จะพัดขึ้นมาด้านบนทำให้จุกแน่นหรือแสบท้องได้ หลายท่านเห็นว่าแสบท้องต้องเร่งกินสมุนไพรฤทธิ์เย็น ก็จะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น ช่วงที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนควรลดการกินน้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำมะพร้าว น้ำเต้าหู้ ชาเย็น น้ำผักปั่น

ขอแนะนำอีกครั้งว่า ลดลง ไม่ใช่การงด กินได้แต่นาน ๆ ครั้ง ธาตุไฟอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “ไฟสันตัปปัคคี” – ไฟอุ่นกาย ผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนจะมีความหนาวภายในกาย หากไฟอุ่นกายหย่อนกำลังลงจะทำให้รู้สึกกังวลใจ ไม่มั่นใจ วิธีแก้เบื้องต้นคือ เอาถุงร้อนมากอด ประคบอกหรือหน้าท้องก็จะช่วยได้

อ า ห า ร มื้ อ ดึ ก

ยิ่งกินมื้อดึกมากเท่าไร ร่างกายก็จะยิ่งหมดแรง เพราะต้องผลิตเอนไซม์ในการย่อยสลายและทำลายอาหาร การนอนจะช่วยซ่อมแซมร่างกาย เพิ่มสารอาหารที่จำเป็น หากเราเอาเวลานอนไปเป็นเวลาทำลายอาหาร จะทำให้ระบบย่อยอาหารหมดกำลังในการย่อยอาหารในวันต่อมา กินดึกวันหนึ่งคงไม่เป็นไร แต่ถ้าทำเป็นประจำจะส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเพิ่มปริมาณขึ้นมาก สร้างแก๊สได้รวดเร็ว มีกลิ่นตัวและกลิ่นลมหายใจแบบที่เราไม่ต้องการ

อ า ห า ร ที่ แ พ้ ไ ด้ ง่ า ย

เมื่อเรากินอาหารที่ร่างกายแพ้จะทำให้เกิดความร้อนและการอักเสบในลำไส้ได้ง่าย อาหารที่คนไทยไม่ควรกินบ่อยเกินไป เช่น นมวัว แป้งสาลี ถั่วเหลือง อาหารทะเลปริมาณมาก น้ำตาลปริมาณมาก หากเรายังไม่มั่นใจในลำไส้ตัวเองให้เลี่ยงการกินไปก่อน การกินอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนังเรื้อรังเนื่องจากลำไส้รั่ว (Leaky Gut Syndrome)

อ า ห า ร เ ผ็ ด เ กิ น ไ ป

รสเผ็ดจะทำให้ทวารของร่างกายเปิดออก เช่น อาการเหงื่อไหล ต้องอ้าปากหลังจากกินอาหารเผ็ดจัด จึงส่งผลให้ผู้ที่เป็นโรคลำไส้ ถ่ายบ่อย รวมถึงอาจเกิดแผลในกระเพาะอาหารขึ้นได้ รส “เผ็ดเล็กน้อย” เป็นเรื่องที่ดีสำหรับลำไส้ เพราะมีคุณสมบัติขับลม เพิ่มลมเบ่ง แต่อาหารที่เผ็ดมาก ๆ ควรหลีกเลี่ยงไปก่อน

เรื่อง พท.ณัฐพล วาสิกดิลก

ภาพ iStock

ชีวจิต 5 3 4

///////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ////// ////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

ชวนดูแล ป้องกัน รักษา โรคลำไส้แปรปรวนฉบับแพทย์แผนไทย

โรคเกี่ยวกับลำไส้ สุดฮิต ที่มาพร้อมหน้าร้อน

ท้องเสีย ท้องอืด ปัญหาลำไส้ ที่ไม่จบแค่ลำไส้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.